اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه چهارده (14) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه چهارده (14) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه چهارده کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بزرگراها (Highways) نقشه کوچه ها و بن بست ها (َAlleys and Dead-ends Layer) خیابان ها (Streets) قطعات کوچک زمین ها-پار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه دوازده (12) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه دوازده (12) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه دوازده کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بزرگراها (Highways) نقشه شماره ایندکس کل شهر اصفهان (Isfahan’s Index No) نقشه کوچه ها و بن بست ها (َAlleys and ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه یازده (11) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه یازده (11) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه یازده کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بزرگراها (Highways) نقشه شماره ایندکس کل شهر اصفهان (Isfahan’s Index No) نقشه کوچه ها و بن بست ها (َAlleys and D ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه ده (10) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه ده (10) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه ده (10) کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. ایستگاه اتوبوس (Bus Stations) لایه موقعیت پست های برق (Electrical Posts) نقاط ارتفاعی کل خیابان ها (Altitude points ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه نه (9) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه نه (9) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه نو (9) کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بالکن ها (Balcony patterns) کد بلوک های ساختمانی (Block codes) آلاچیق ها (City’s Bowers) پل های شهری (Urban Bri ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه هشت (8) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه هشت (8) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه هشت کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. ایستگاه اتوبوس (Bus Stations) لایه موقعیت پست های برق (Electrical Posts) نقاط ارتفاعی کل خیابان ها (Altitude points of s ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه هفت (7) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه هفت (7) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه هفت کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. ایستگاه اتوبوس (Bus Stations) لایه موقعیت پست های برق (Electrical Posts) نقاط ارتفاعی کل خیابان ها (Altitude points of s ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه شش (6) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه شش (6) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه شش کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. ایستگاه اتوبوس (Bus Stations) لایه موقعیت پست های برق (Electrical Posts) نقاط ارتفاعی کل خیابان ها (Altitude points of st ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه پنج (5) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه پنج (5) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه پنج کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. ایستگاه اتوبوس (Bus Stations) لایه موقعیت پست های برق (Electrical Posts) نقاط ارتفاعی کل خیابان ها (Altitude points of s ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه چهار (4) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه چهار (4) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه چهار کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. ایستگاه اتوبوس (Bus Stations) لایه موقعیت پست های برق (Electrical Posts) نقاط ارتفاعی کل خیابان ها (Altitude points of ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان
تعداد صفحه(2):