اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان تهران

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان تهران مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان تهران می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 40 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییرات (سال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه سیزده (13) شهر اصفهان

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه سیزده (13) شهر اصفهان این مجموعه شامل اطلاعات GIS کامل و بسیار مفیدی از منطقه سیزده کلان شهر اصفهان می باشد. تعداد بسیار زیادی از لایه اطلاعاتی جی ای اسی بر اساس اخرین تغییرات (91-93) از این منطقه گرداوری شده و ارائه گردید.   مجموعه حاضر به طور کلی دارای شیپ فایل های (لایه های GIS) زیر می باشد. بزرگراها (Highways) نقشه کوچه ها و بن بست ها (َAlleys and Dead-ends Layer) خیابان ها (Streets) قطعات کوچک زمین ها-پارس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان البرز

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان البرز مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان البرز می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 40 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییرات (سال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان زنجان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان زنجان مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان زنجان می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 12 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییرات (سال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان یزد

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان یزد مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان یزد می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 12 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییرات (سال 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان سیستان و بلوچستان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان سیستان و بلوچستان مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان سیستان و بلوچستان می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 12 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان سمنان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان سمنان مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان سمنان می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 12 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییرات (سال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان خراسان شمالی

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان خراسان شمالی مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان خراسان شمالی می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 15 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان خراسان جنوبی

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان خراسان جنوبی مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان خراسان جنوبی می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 15 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان مازندران

دانلود مجموعه کامل لایه های GIS استان مازندران مجموعه ارائه شده شامل داده های جدید  GIS مختلفی از استان مازندران می باشد. این مجموعه شیپ فایل های GIS ، شامل بیش از 20 لایه می باشد. این مجموعه فایل GIS حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و خاک، لایه های توپوگرافی به منظور ایجاد DEM و ..، لایه های گوناگون مرتبط با اقلیم و عوامل انسانی می باشند. شیپ فایل های تقسیمات سیاسی در این استان از جدیدترین تغییرات ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان
تعداد صفحه(4):