اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید از طریق ایمیل و یا شماره تلفن زیر با ما در ارتباط باشید: Phone: 09195171524 Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فیروزآباد

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فیروزآباد مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان فیروزآباد می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان فیروزآباد ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فسا

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فسا مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان فسا می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان فسا ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فراشبند

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فراشبند مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان فراشبند می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان فراشبند ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان استهبان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان استهبان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان استهبان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان استهبان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان اقلید

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان اقلید مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان اقلید می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان اقلید ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان داراب

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان داراب مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان داراب می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان داراب ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بوانات

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بوانات مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان بوانات می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بوانات ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ارسنجان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ارسنجان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان ارسنجان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان ارسنجان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان آباده

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان آباده مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان آباده می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان آباده ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان
تعداد صفحه(3):