اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید از طریق ایمیل و یا شماره تلفن زیر با ما در ارتباط باشید: Phone: 09195171524 Email: Environgroups@gmail.com

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه زنجان در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه زنجان  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه زنجان در مقیاس 1:100000  ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یزد در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یزد در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه یزد در مقیاس 1:100000 ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یاسوج در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه یاسوج  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه یاسوج در مقیاس 1:100000  ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ورزقان در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ورزقان  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه ورزقان در مقیاس 1:100000  ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تهران در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تهران  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه تهران در مقیاس 1:100000 ارئه شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی کفه تاقستان در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی کفه تاقستان در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه کفه تاقستان در مقیاس 1:100000 ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تبریز در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه تبریز  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه تبریز در مقیاس 1:100000 ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سیرجان در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سیرجان  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه سیرجان در مقیاس 1:100000 ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ساری در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ساری  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه ساری در مقیاس 1:100000  ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سردشت در 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه سردشت  در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه سردشت در مقیاس 1:100000 ارئه شده است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان
تعداد صفحه(3):